Wszystkie posiłki wydawane w naszym Pensjonacie przyrządzane są na miejscu. Codziennie przewidziane są 4 świeżo podane posiłki uwzględniające potrzeby kulinarne naszych Pensjonariuszy oraz zalecenia lekarza.

W ramach stosownych treści Programu Opieki, mając na uwadze samopoczucie naszych Pensjonariuszy, zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w kształtowaniu doznań kulinarnych naszych podopiecznych otwierając się na wszelkiego rodzaju inicjatywny.

Mając na uwadze różne przyzwyczajenia żywieniowe naszych Gości, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby przygotowujemy na życzenie Pensjonariuszy niezobowiązujące formą tzw. przekąski między posiłkami. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nasi Podopieczni nie najadają się na wyrost, a komfort możliwości spożywania między posiłkami gwarantowanymi, pozytywnie wpływa na samopoczucie naszych Pensjonariuszy.

Posiłki spożywane są w jadalni bądź pokoju mieszkańca. Jednakże jeśli to tylko jest możliwe staramy się by posiłek stanowił również swojego rodzaju cześć procesu integracji naszej społeczności stąd też staramy się by w miarę możliwości, każdy z naszych Pensjonariuszy mógł spożywać posiłek w większym gronie.

Oczywiście podczas Świąt, urodzin czy innych uroczystości sporządzane jest menu zgodne z charakterem uroczystości i tradycją kultury Polskiej.