Jesteśmy legalnie działającym Domem Opieki o charakterze Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, wpisanego do Rejestru Wojewody Mazowieckiego Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (nr 000000205198 ), gdzie stroną odpowiedzialną za opiekę medyczną stanowi Spółka zarządzającą Polskie Domy Seniora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rolą naszej jednostki, Domu Opieki Finezja jest stworzenie wysokiej jakości świadczeń dedykowanych osobom starszym, samotnym, które z racji wieku bądź też stanu zdrowia, wymagają świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie rozwiązań dedykowanych osobom wymagających pomocy zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Misją Domu Opieki Finezja jest udzielanie świadczeń medycznych dla Pacjentów indywidualnych na rzecz zachowania, przywracania i ratowania zdrowia w zakresie udzielanych przez nas świadczeń.

Jesteśmy zdania, iż profesjonalna opieka zdrowotna, jak i wysoki standard udzielanych świadczeń zdrowotnych jest wynikiem połączenia wysokich umiejętności kadry medycznej z przyjętym przez nas programem leczenia, każdorazowo indywidualnie dobranym do potrzeb Pacjenta. Zaufanie Pacjentów ma dla nas ogromną wartość. Odpowiedzialność, która na nas spoczywa, zobowiązuje do zapewnienia opieki medycznej na najwyższym poziomie.