W naszym Ośrodku / Pensjonacie / Domu szczególne miejsce zajmują osoby cierpiące na zaburzenia demencyjne a przede wszystkim na chorobę Alzheimera. Oprócz domowej atmosfery i realizowania codziennych potrzeb, zapewniamy im profesjonalną i celowaną terapię. Skupiamy się na pracy terapeutycznej nad:

  • zaburzeniami pamięci,
  • zdolnością do nabywania oraz odtwarzania informacji,
  •  aktywnością językową,
  • sprawnością fizyczną.  

Jednak przede wszystkim każdego pensjonariusza traktujemy indywidualnie i po wielospecjalistycznej diagnozie (neurologopeda, terapeuta zajęciowy, psychoterapeuta, fizjoterapeuta) opracowujemy personalizowany program terapeutyczny, który realizujemy poprzez formy terapii takie jak:

  • indywidualna terapia neurologopedyczna,
  • terapia sensomotoryczna z wykorzystaniem neurotechnologii,
  • grupowa terapia zajęciowa,
  • rehabilitacja ruchowa.

Takie podejście, poparte wynikami specjalistycznych badań publikowanych w czasopismach medycznych, pozwala na odbudowanie lub jak najdłuższe podtrzymanie ćwiczonych umiejętności i sprawności. Efekt pracy naszych specjalistów to lepsze funkcjonowanie pensjonariuszy wyrażające się, przede wszystkim w zakresie codziennych możliwości ruchowych oraz możliwości poznawczych, w tym komunikacji językowej.

Dzięki takiemu podejściu pensjonariusze i ich rodziny mogą dłużej cieszyć się satysfakcjonującym i bliskim kontaktem.